Algemene voorwaarden april 2023

Yogapraktijk OmiYoga | www.omiyoga.nl | info@omiyoga.nl | KvK 71197206 Stichting Special Child Yoga | KvK 76810275

Yogapraktijk OmiYoga gevestigd in Rotterdam (Dreessingel 72, 3066 TM)

 

Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door OmiYoga:
1. Reguliere (integrale) yogalessen voor kinderen, tieners, volwassenen en ouder&kind yoga.
2. 1 op 1 begeleiding en privélessen voor kinderen, tieners, volwassenen en ouder&kind yoga bij een specifieke zorgvraag of bepaalde klacht.
3. Speciale (therapeutische) yogalessen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking volgens de methode Yoga for the Special Child®
4. Individuele begeleiding van kinderen, tieners en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of meervoudige beperking. 

Artikel 2: Inschrijving en betaling

1. Door betaling van het lesgeld en deelname aan de activiteiten geeft de cursist aan akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
2. Inschrijven gebeurt middels het invullen van het inschrijf- en toestemmingsformulier van OmiYoga.
3. Inschrijving en betaling dient te gebeuren door een volwassene, en met toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger in geval van yoga en individuele begeleiding van kinderen, tieners en volwassenen (met verstandelijke of lichamelijke beperking).
4. Je kunt lessen volgen op basis van: (afhankelijk van de locatie en lesvorm)

a. Een lessenkaart, deze kaart is persoonsgebonden.
b. Een maandabonnement, persoonsgebonden.
c. Een losse les.
d. Privéles.
e. Individuele begeleiding.

5. Het lesgeld dient bij aanvang van de les contant of per bank te worden betaald. De lesgelden zijn inclusief btw. De tarieven staan vermeld op de website. OmiYoga behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen.

Artikel 3: Verplichtingen van de cursist

1. Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen of afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Restitutie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij langere ziekte van de cursist.
2. Gemiste lessen kunnen – in overleg – worden ingehaald, mits deze minimaal 4 uur van tevoren zijn afgemeld. Bij geen afmelding of later dan 4 uur van tevoren, komt de gemiste les te vervallen.
3. Afzeggen van een privéles dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren, telefonisch: 06-83419916 of per mail info@omiyoga.nl. Wordt er later dan 24 uur afgezegd dan worden de kosten van de les in rekening gebracht.

Artikel 4: Beëindigen van een cursus

1. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van de betalingstermijn. Het beëindigen of tijdelijk stopzetten van een cursus dient per mail aan info@omiyoga.nl te worden doorgegeven. Hierna ontvangt de cursist een bevestiging per mail.

Artikel 5: Lestijden en lesdagen

1. De lestijden en lesdagen worden door middel van een lesrooster bekend gemaakt op de website. OmiYoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd per mail of vermeld op de website van OmiYoga.
2. OmiYoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel een professionele invaldocent in te schakelen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats, wel kan een les – in overleg – worden ingehaald.
3. Tijdens officiële feestdagen is er geen les.

Artikel 6: Huisregels

1. Alle cursisten (en familieleden of begeleiders) moeten altijd onderstaande huisregels van OmiYoga volgen (op iedere leslocatie waar OmiYoga de lessen verzorgd):

a. Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van de locatie er geen last van hebben.
b. Veroorzaak geen geluidsoverlast bij aankomst en vertrek van de locatie.
c. Eet liever niet gedurende 1 à 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
d. Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de studio/zaal, toiletten of kleedkamers.
e. Draag schone en makkelijk zittende kleding en schone sokken.
f. Doe je schoenen uit voordat je de studio/zaal betreedt.
g. OmiYoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Voor de volwassenen geldt:
Neem altijd een handdoek mee. De mat dient door de cursist na gebruik indien nodig te worden schoongemaakt en te worden opgeruimd. Eigen mat mag ook worden meegenomen door cursist.
h. Voor een optimale rust worden cursisten (en familieleden of begeleiders) verzocht om voor, tijdens en na de lessen zachtjes te praten (in de studio/zaal, gang, toiletten en kleedkamers).
i. Iedereen respecteert elkaar, helpt en steunt elkaar en we lachen niemand uit.

2. OmiYoga behoudt zich het recht voor om cursisten (en familieleden of begeleiders) die naar haar mening de huisregels zoals hierboven genoemd niet naleven, de toegang tot de leslocatie te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de cursist te beëindigen en/of toegang tot de les te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. OmiYoga is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van of aan goederen van de cursist.
2. De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van OmiYoga, de leslocatie of derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is.
3. Lichamelijke of psychische klachten dient de cursist van tevoren te melden bij de docent.
4. Voor de speciale (therapeutische) yogalessen volgens de methode Yoga for the Special Child® lessen dient altijd een speciaal formulier te worden ingevuld.
5. Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico. OmiYoga, dan wel de docent, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen lichamelijk of geestelijk letsel of blessure tijdens of na de lessen.
6. OmiYoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens of na een les. Door deelname aan een les verzorgd door OmiYoga aanvaardt de cursist dit risico op een blessure en/of letsel.
7. OmiYoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

a. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
b. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
c. Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
d. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier altijd naar.
e. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
f. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
g. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
h. Tijdens menstruatie kan de omgekeerde houding onprettig zijn. Wellicht is het dan beter om deze oefening niet uit te oefenen.

8. De yogalessen zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose, wel is yoga geschikt om naast diverse therapieën te volgen. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan, vraag jouw huisarts of specialist eerst of het deelnemen aan de yogalessen voor jou geschikt is op dit moment.

Artikel 8: Verwerking persoonsgegevens

1. OmiYoga verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie.
2. OmiYoga gaat zorgvuldig met de verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3. OmiYoga gebruikt persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van haar activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en nieuwe activiteiten. Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van OmiYoga, kan dat worden meegedeeld via het inschrijf- en toestemmingsformulier of per mail aan info@omiyoga.nl. De cursist is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van OmiYoga gebruik kan worden gemaakt.
4. OmiYoga geeft de persoonsgegevens van de cursisten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
5. In de privacyverklaring van OmiYoga (te vinden op de website www.omiyoga.nl) is op een rijtje gezet welke gegevens door OmiYoga worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze
betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

Artikel 9: Overige bepalingen

1. OmiYoga kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen.
2. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website van OmiYoga.

info@omiyoga.nl

06 83 41 99 16

~

Privacyverklaring

h

Algemene voorwaarden

Copyright © 2021 - 2024 YogaPraktijk OmiYoga

Webdesign: A Touch of Spring - colourful websites