de weg naar je Ware Zelf

OmiYoga

Integrale Kinderyoga


Integrale kinderyoga baseert haar visie op onderwijs en opvoeding, op de inzichten van de integrale yoga. Deze benadert de mens vanuit zijn verschillende geaardheden en tracht deze te ontwikkelen en te integreren. 

“De mens kan het hoe en waarom van wat er in hemzelf gebeurt leren kennen en meester over zichzelf worden.”

Integrale Yoga ziet de relatie tussen het eeuwige en de mens als centraal denkbeeld. De mens bezit naast een lichaam, gevoelens en denkvermogen ook bewustzijn. Het hoogste doel van de mens is het doen ontwaken en ontwikkelen van het geestelijk lichaam.


Het doel van integrale kinderyoga is de kinderen in elk aspect te laten ontwikkelen, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. 

Het kind mag zijn/haar eigen innerlijke wezen ontdekken en inzicht krijgen in zijn/haar innerlijke processen volgens de integrale yoga: 

het hoe en waarom van wat er in hem/haarzelf gebeurt. Zo leert het kind zichzelf en zijn omgeving beter kennen (bewustwording).

Maar ook beheersing van gedachten, verwerping van ongewenste gedachten, zodat uiteindelijk alleen gedacht wordt wat je wilt en wanneer je wilt. (ervaren van stilte).


Er worden oefeningen gedaan om het fysieke lichaam geschikt te maken om de kracht te ontvangen d.m.v de adem verbinding met de geestelijke werelden te leggen. (bewust worden van de natuurlijke adem d.m.v ademhalingsoefeningen en ademspelletjes).


Het bewust worden van het lichaam door het aan te spannen en te ontspannen, voelen wat er gebeurt in het lichaam door met de aandacht de lichaamshoudingen aan te nemen en aan te houden (beheersen en ‘baas’ worden van het lichaam d.m.v aandacht- en concentratie oefeningen).


Kennis laten maken met de binnen- en buitenwereld. Evenwicht vinden tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld door kinderen te laten voelen en ervaren hoe ze naar ‘binnen’ kunnen gaan. (d.m.v visualisatie- en meditatie oefeningen).