de weg naar je Ware Zelf

OmiYoga

Integrale Tieneryoga


In deze leeftijd vinden er grote veranderingen plaats in je lichaam maar ook in je gevoelens.

Op school wordt er veel van het denkvermogen gevraagd. In de yogalessen kun je leren het denken tot rust te brengen.


Veel jongeren hebben te maken met grote schommelingen en komen innerlijk en uiterlijk onder druk te staan.
Je moet er achter zien te komen wie je bent en wat je goed kunt, je persoonlijkheid moet zich gaan vormen.
Het contact met vrienden en vriendinnen wordt steeds belangrijker, maar is ook vaak moeilijk.
Het contact met ouders en broers of zussen wordt anders.

Veel jongeren hebben het gevoel dat ze niet begrepen worden en heftige emoties komen vaak voor.


Yoga vormt een rustpunt in de week in het drukke tienerbestaan.


Je hoeft geen ervaring te hebben of lenig te zijn voor de yogalessen.

De tieneryogalessen hebben dezelfde lesopbouw als de reguliere integrale yogalessen.


Hatha Yoga: Lichaamsoefeningen
Pranayama: Ademoefeningen

Ontspanningsoefeningen

Concentratie oefeningen

Meditatie