Integrale yoga

Integrale yoga wordt ook wel volledige yoga genoemd en onderscheidt zich van andere yogavormen doordat het geen vaste richtlijnen volgens een bepaalde leer kent. Het is binnen deze yoga de bedoeling dat je in zelf observatie en concentratie de aandacht naar binnen richt en gaat ervaren wat er werkelijk speelt. Zo kun je direct werken aan een beter evenwicht en yoga integreren in het dagelijks leven. Integrale yoga staat in het leven. Haar doel is niet het leven te ontvluchten door meditatie of trance maar het leven aan te gaan en te zien hoe we het leven zoals het is kunnen veranderen van binnenuit. In Integrale Yoga wordt begonnen met het tot rust brengen van het denken, een hele grote uitdaging voor de Westerse mens.

Maar het woord integraal betekent niet alleen de integratie van de traditionele yogavormen, het betekent ook dat deze yoga gedaan wordt midden in het leven van alledag. Want liggen daar niet onze grootste uitdagingen? Je wordt je van lieverlee bewuster van je innerlijk zelf maar ook van je eigen uiterlijke leven: werk, studie, relaties, gezin en alle andere levensomstandigheden. Je gaat leven van binnen naar buiten. Je eigen innerlijke rust wordt je anker in het leven aan de buitenkant.

Voor wie is integrale yoga geschikt?

Deze yoga vraagt geen specifieke voorkennis of fysieke lenigheid. De oefeningen worden op een rustige manier uitgevoerd, zonder druk en met respect voor de eigen mogelijkheden.

Integrale yoga is geschikt voor jong en oud, mensen met een no-nonsense mentaliteit die graag met de voeten op aarde staan of het verlangen hebben om met het hoofd in de hemel te leven.

Wat je motivatie ook is om met yoga te beginnen, van fysieke klachten, zoeken naar ontspanning tot behoefte aan geestelijke verdieping, Integrale Yoga kan op al deze gebieden verlichting bieden.

Yogapraktijk OmiYoga - Integrale yoga

De lessen bestaan uit…

Hatha Yoga: Lichaamsoefeningen

Onder Hatha Yoga wordt verstaan: het aannemen van lichaamshoudingen. Tijdens het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop gericht. Je wordt bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn, de ademhaling en de werking. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking er van te observeren. 

Pranayama: Ademoefeningen

Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt. Pranayama zijn ademoefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling.

Ontspanning

Tijdens ontspanningsoefeningen wordt je bewust van spanning in verschillende delen van het wezen. Bewust worden en observeren hiervan is een eerste stap om tot diepe ontspanning te komen.

Concentratie en meditatie: het stil maken van het denkvermogen

Tijdens de meditatie kom je in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Je wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de Integrale Yoga wordt omschreven als “de kracht van boven” of de Universele kracht. Je komt in aanraking met het bewustzijn, dat ook een kracht is. 

Bekijk het aanbod integrale yoga

Kinderyoga

Een mix van beweging, ontspanning en plezier!

LEES VERDER >>

Tiener- en jongeren yoga

Yoga voor tieners vanaf 10 jaar en jongeren vanaf 14 jaar.

LEES VERDER >>

Ouder & kind yoga

Quality time: een moment voor ouder en kind samen.

LEES VERDER >>

Volwassenen yoga

Toegankelijke yoga voor de beginner en de meer ervaren yogi. 

LEES VERDER >>

De grondleggers van integrale yoga

Sri Aurobindo, een Indiase vrijheidsstrijder, filosoof, dichter en yogi (1872 – 1950) is de grondlegger van de Integrale Yoga. Hij deed het werk voor de yoga samen met zijn spirituele metgezel Mirra Alfassa (1878 – 1973) die door hem De Moeder werd genoemd omdat zij de belichaming was van de Goddelijke kracht (Shakti). Samen vormden zij een eenheid: hij het bewustzijn (het beschouwende, de stilte) en zij de kracht (het scheppende, de dynamiek).

Sri Aurobindo en de Moeder schreven hun leerlingen geen regels of disciplines voor. Leerlingen waren vrij zich te ontwikkelen op een wijze die paste bij hun eigen individuele natuur. Door in de omgeving van Sri Aurobindo en de Moeder te vertoeven kwamen zij vanzelfsprekend in aanraking met het hogere bewustzijn en de bewustzijnskracht.

Hij zag de mogelijkheid de mensheid en daardoor het leven op aarde te transformeren onder de invloed van de hogere bewustzijnskracht.

Yogapraktijk OmiYoga - Integrale yoga 2

‘Het avontuur van het bewustzijn’

Sri Aurobindo geloofde niet dat de huidige mens het eindproduct is van de evolutie en ook keek hij verder dan de traditionele yogavormen en yogi’s die het bereiken van Verlichting zagen als het einddoel van hun yogaweg.

Als Ziener van de evolutie voorzag hij dat de wereld drastisch en versneld zou veranderen en voorspelde voor de mensheid dat het aardse nog grotendeels door dierlijke naturen gestuurde menselijke bestaan zou gaan veranderen in een ‘life divine’.

Over de grondleggers en hun werk

Sri Aurobindo

15 augustus 1872 – 5 december 1950

Yogapraktijk OmiYoga - Sri Aurobindo

Sri Aurobindo was een Indiaas nationalist en vrijheidsstrijder, yogi, goeroe, hindoe-mysticus, filosoof en dichter.

Aurobindo Ghose werd als kind door zijn vader naar Engeland gestuurd om daar een Westerse opvoeding te krijgen. Hij was een uitmuntende student van het King’s College, Cambridge. Bij zijn terugkeer in India verbaasde hij zich erover dat zijn landgenoten in de overheersing van de Engelsen berustten en hij groeide uit tot een van de belangrijke onafhankelijkheidsstrijders van India. Hij werd gevangen genomen door de Britten. In de gevangenis had hij een grote yogische ervaring. Na zijn vrijlating verlegde hij zijn aandacht van de politiek naar spiritueel werk.

Het centrale thema van zijn visie was de evolutie van het menselijke bestaan in een Goddelijk bestaan (Life divine). De Integrale Yoga, die hij samen met zijn spirituele partner Mirra Alfassa (De Moeder) die hem vanaf 1920 bijstond, ontwikkelde is daarop gebaseerd. Hij werkte aan een spirituele realisatie die de mens niet alleen bevrijdt maar ook zijn natuur transformeert om een Goddelijk leven op aarde mogelijk te maken. Deze yoga van transformatie noemde hij ‘Supramentale Yoga’.

Er zijn vele werken van Sri Aurobindo over de Indiase cultuur, filosofie, yoga, zoals The Live Divine, The Mother en The Synthesis of Yoga.

De Moeder (Mirra Alfassa)

21 februari 1878 – 17 november 1973

Yogapraktijk OmiYoga - De Moeder

Sri Aurobindo noemde haar de Moeder omdat hij haar beschouwde als de belichaming van de Goddelijke Moeder (de Shakti).

Geboren en getogen in Parijs begon op 5 jarige leeftijd haar spirituele discipline. Ze kreeg ervaringen van gelukzaligheid, verkeerde vaak in trance en maakte reizen met het bewustzijn. Ongetwijfeld had ze een groot occultiste kunnen worden, ware het niet dat haar taak een andere was. Voordat zij Sri Aurobindo in ‘levende lijve’ ontmoette had zij hem al vaak gezien in andere werelden. Omdat zij niet wist wie hij was gaf zij hem de naam Krishna.

Zij ontmoetten elkaar in 1913  in Pondicherry, India, waar zij een paar jaar zou blijven. In 1920 keerde zij voorgoed terug naar India en stichtte samen met Sri Aurobindo de Sri Aurobindo Ashram, en later stichtte zij de universele stad ‘Auroville’, tot op de dag van vandaag een belangrijke spirituele trekpleister in India.

Samen met Sri Aurobindo werkte zij aan de yoga van de transformatie, een volgende stap in de evolutie van de mensheid.

De Moeder heeft vele boeken geschreven, veelal in het Frans. 

Auroville, de stad van de toekomst

Auroville wil een universele stad zijn, waar mannen en vrouwen uit alle landen in vrede en toenemende harmonie kunnen leven, boven ieder geloof, iedere politiek en nationaliteit. Het doel van Auroville is het verwerkelijken van de menselijke eenheid. Hoewel De Moeder de stad zelf niet meer tot gestalte heeft zien komen (zij overleed in 1973) is zij actief betrokken geweest bij het ontwerp, de doelstellingen en het grote ideaal achter de stad. Zowel Sri Aurobindo als de Moeder hadden in hun vroegste geschriften de noodzaak geuit om op een bepaald moment een collectief experiment te starten onder optimale omstandigheden – idealiter in de vorm van een stad – om een fundament te creëren voor een nieuw bewustzijn in de wereld. De Ashram zelf, formeel gesticht in 1926, was een eerste poging in die richting. Pas in 1964 vond de Moeder dat het tijd was om zo’n gedurfd experiment op grotere schaal te starten.

In 1968 stichtte De Moeder Auroville, de stad van de toekomst

De naam ‘Auroville’ is ter ere van Sri Aurobindo gegeven en betekent ook ‘City of Dawn’. Er werd een locatie in de buurt van Pondicherry – waar de ashram gevestigd is – gevonden. Het belangrijkste en meest opzienbarende gebouw van de stad is de Matrimandir. Door India geschonken aan Auroville, uit dankbaarheid aan Sri Aurobindo voor zijn werk ten behoeve van de bevrijding van India. De Matrimandir kan worden gezien als een grote gouden bol die uit de aarde lijkt te komen, wat de geboorte van een nieuw bewustzijn symboliseert. De naam ‘Matrimandir’ betekent letterlijk ‘Tempel van de Moeder’. Volgens Sri Aurobindo’s leer staat het ‘Moeder’-concept voor het grote evolutionaire, bewuste en intelligente principe van het Leven, de Universele Moeder, dat de mensheid probeert te helpen om voorbij zijn huidige beperkingen te gaan naar de volgende fase van zijn evolutionaire avontuur.

info@omiyoga.nl

06 83 41 99 16

~

Privacyverklaring

h

Algemene voorwaarden

Copyright © 2021 - 2024 YogaPraktijk OmiYoga

Webdesign: A Touch of Spring - colourful websites