Privacyverklaring april 2023

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens!

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Yogapraktijk OmiYoga zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

Yogapraktijk OmiYoga wordt beheerd door Naomi Schillevoort-Breedveld.

Onze gegevens zijn:
Yogapraktijk OmiYoga
Dreessingel 72
3066 TM Rotterdam
KvK: 71197206

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze (privé of therapeutische of groeps) yogalessen, yogadagen, yoga op school of bso of dagbesteding, individuele begeleiding, inspiratiemail of nieuwsbrief, een weggever hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Gegevens cursist ouder dan 18:

Voor- en achternaam

Geboortedatum en geboorteplaats

Mogelijke medische gegevens en achtergrond

 

Gegevens cursist jonger dan 18:

Voor- en achternaam van het kind

Geboortedatum en geboorteplaats

Mogelijke medische gegevens en achtergrond

School / dagbesteding

 

Gegevens ouders van kind:

E-mailadres

Telefoonnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

 

Gegevens bedrijf:

Bedrijfsnaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Straat en huisnummer

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële en informatieve nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het invullen van het inschrijfformulier voor onze inspiratiemail en/of gratis weggevers, en het aanvragen van gratis workshops/trainingen. Dit doen wij niet met gegevens die via ons contactformulier binnengekomen zijn.

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens niet op. Je bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, en telefoonnummer die je invult bij een productaankoop, worden gebruikt op de factuur. We slaan deze gegevens op in Autorespond en zullen je hier éénmalig een e-mail voor sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

OmiYoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@omiyoga.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

OmiYoga verwerkt persoonsgegevens in het kader van de yogalessen voor de volgende
doelen:

 • Registreren yogalessen
 • Afhandelen betaling
 • Informeren over wijzigingen
 • Contact opnemen
 • Registreren gezondheidsgegevens
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of flyers na schriftelijke toestemming
 • Plaatsen van foto’s na schriftelijke toestemming

Bewaren van persoonsgegevens

Voor het geven van de yogalessen bewaart OmiYoga persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij hanteren onderstaande bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: gedurende het volgen van de yogalessen
 • Informatie betalingen: wettelijke bewaartermijn
 • Gezondheidsgegevens: gedurende het volgen van de yogalessen

Delen van persoonsgegevens met derden

OmiYoga verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Jouw gegevens die bekend zijn bij Yogapraktijk OmiYoga

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een weggever hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Autorespond. Meer informatie over het privacybeleid van Autorespond vind je hier.

 

Productaankoop

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Bij een betaling via Yogapraktijk OmiYoga word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Yogapraktijk OmiYoga niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor- en achternaam en eventueel bedrijfsnaam.

Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon (en bedrijf).

 • Adres, postcode en woonplaats

Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling

Telefoonnummer

 • Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie willen doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.

E-mailadres

 • Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail.

IP-adres

 • Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@omiyoga.nl.

 

​Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

 

Social media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

 

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Yogapraktijk OmiYoga om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk binnen een maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Yogapraktijk OmiYoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@omiyoga.nl.

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

info@omiyoga.nl

06 83 41 99 16

~

Privacyverklaring

h

Algemene voorwaarden

Copyright © 2021 - 2023 YogaPraktijk OmiYoga

Webdesign: A Touch of Spring - colourful websites